Krizové centrum pro rodinu

V Krizovém centru pro rodinu vytváříme bezpečné prostředí, kde rodiny a děti mohou najít
pomoc, porozumění a nástroje k překonání svých aktuálních obtíží. Posilujeme zdravé rodinné vztahy a pomáháme nalézt stabilizaci a perspektivu směrem k řešení krizové situace.

Služby Krizového centra pro rodinu jsou určeny klientům především z Prahy.

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Jedním z pilířů Krizového centra pro rodinu je program Dítě v hlavní roli, který je poskytován na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. V rámci programu poskytujeme sociálně – terapeutické služby, které směřují k tomu, aby dítě mohlo žít ve své původní rodině, cítilo se v ní bezpečně a mělo dostatečnou podporu pro svůj zdravý vývoj a vyrovnání se s prožitými traumaty.

Druhým pilířem jsou Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nacházející se v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopny vyřešit vlastními silami. Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány na základě registrace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jejich cílem je poskytovat podporu a pomoc při zlepšování života sociálně vyloučených rodin, zaměřují se na aktivní zapojení rodin do procesu změny, posilování jejich schopností a zdrojů.