Doprovázení pěstounských rodin

Doprovázíme pěstounské rodiny s cílem, aby se cítily posilovány ve všech aspektech své role a mohly dětem poskytnout stabilitu, lásku a příležitost pro rozvoj plného potenciálu v souladu s jejich jedinečnými potřebami a individuální situací.

Doprovázení pěstounských rodin je služba poskytovaná na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, se zaměřením na výkon § 47 písmene b), tj. uzavírání dohod k výkonu pěstounské péče, poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující a sledování výkonu pěstounské
péče.

Posláním služby je poskytovat podporu a doprovázení pěstounským rodinám tak, aby děti svěřené do péče těchto rodin mohly vyrůstat ve stabilním a citově vřelém prostředí. Zaměřujeme se na budování vzájemných vztahů, posilujeme rodičovské dovednosti a zajišťujeme nezbytné zdroje a informace pro úspěšnou péči. Současně vytváříme prostředí respektu a podpory k propojení dětí s jejich biologickými kořeny.

Služby poskytujeme pěstounským rodinám v rámci Prahy a Středočeského kraje.

Každá rodina je pro nás důležitá a jedinečná a naším přáním je, aby se u nás rodiny cítily
dobře a nebály se na nás s čímkoliv obracet.