Dítě v hlavní roli

V rámci programu Dítě v hlavní roli nabízíme bezpečné a podporující prostředí pro ohrožené děti a jejich rodiny.

Posilujeme zdravý psychosociální vývoj dětí, naplňování jejich potřeb a snažíme se vytvářet podmínky pro funkční rodinné vztahy. Jednotlivé aktivity jsou navrženy tak, aby podporovaly prostředí, ve kterém dítě prožívá ochranu, lásku a přijetí.  Program klade důraz na respektování individuálních potřeb dítěte a jeho osobnosti a zároveň stanovuje jasná pravidla a hranice.

Program je poskytován na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, se zaměřením na ochranu dětí před škodlivými vlivy a pomoc rodičům v řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s dětmi.