Odlehčovací služby a krátkodobá pomoc

Pěstouni mají nárok na odpočinek (právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě starší 2 let, alespoň v rozsahu 14 dní) a obnovu energie s vědomím, že je dobře postaráno o děti, které mají ve své péči. Rovněž mají právo na pomoc při zajištění péče o svěřené dítě v případech, kdy nemohou o dítě pečovat a důvod může být předvídatelný či nikoli.

Odlehčovací služby

Odpočinek je realizován prostřednictvím odlehčovacích služeb – respitních pobytů a akcí pro děti. Respit mohou pěstouni čerpat v rozsahu 14 dnů za rok, pokud pečují o dítě starší 2 let.

Toto právo naplňujeme, v rámci Doprovázení Cestou necestou, prostřednictvím příspěvku na odlehčovací (respitní) péči, který klienti mohou čerpat na školy v přírodě, tábory či jiné akce podle preferencí a přání dětí. Formu respitu je nezbytné vždy citlivě uvážit ve vztahu k potřebám svěřeného dítěte, lze ho například rozdělit na více kratších úseků. Výše celkového příspěvku je stanovena vždy na začátku příslušného roku.

V rámci služby Doprovázení pěstounských rodin nabízíme podporu v plánování odlehčovacích služeb (respitů) a poskytujeme několik forem zajištění péče o svěřené dítě s ohledem na jeho individuální potřeby.

Akce pro děti

Součástí naší služby Doprovázení pěstounských rodin je pořádání nejrůznějších akcí pro děti, ale i pro celé rodiny. Nabídka akcí je proměnlivá a přizpůsobuje se potřebám dětí a pěstounských rodin.

Všechny pořádané akce jsou určené pro děti a rodiny doprovázené organizací Cestou necestou.

Akce bez doprovodu rodičů jsou určeny pro děti ve věku od 6 do 18 let.

Nabídka akcí pro rok 2024 – Leták v PDF

Možnosti přihlášení na akce

 1. Kontaktujte Dominika Fojtíka,
  telefon: 739 482 877;
  e-mail: pestouni@cestounecestou.org
 2. Dohodněte se na přihlášení se svým klíčovým pracovníkem/pracovnicí

Letní tábor

Pořádání letního pobytového tábora je v naší organizaci dlouholetou tradicí. Tábor organizují a vedou pracovníci Cestou necestou. Přítomnost klíčových pracovníků, které děti znají, jim přináší pocit jistoty a bezpečí.

Tábor nabízí dětem prostor, kde spolu mohou trávit společný čas a navazovat přátelské vztahy s vrstevníky, kteří mají za sebou podobný příběh. Táborové aktivity podporují sociální dovednosti, komunikaci a spolupráci. Přináší nové zážitky a zkušenosti, poskytují příležitost k zábavě a dobrodružství.

Pro pěstouny je tábor příležitostí k odpočinku, načerpání nové energie a možnosti věnovat se vlastním zájmům a aktivitám s vědomím, že je o jim svěřené děti dobře postaráno.

Pomoc při zajištění péče o svěřené dítě

Pomoc při zajištění péče o svěřené dítě představuje součinnost doprovázející organizace při zajištění alternativní krátkodobé péče, která je poskytována v následujících případech:

 • dočasná pracovní neschopnost pěstouna
 • péče o osobu blízkou
 • narození vlastního dítěte
 • úmrtí osoby blízké
 • vyřizování nezbytných osobních záležitostí

Toto právo může být využito v případech, kdy je nezbytná bezprostřední osobní péče o svěřené dítě a dítě by se bez této pomoci neobešlo. Podpora pěstouna spočívá v pravidelné komunikaci s klíčovým pracovníkem, poskytování informací o možnostech krátkodobé péče a také koordinaci a organizaci této přechodné péče.

Cílem Doprovázení pěstounských rodin Cestou necestou je, aby pěstoun cítil podporu a porozumění a aby se dítěti zajistilo bezpečné a stabilní prostředí během doby, po kterou se pěstoun nemůže osobně starat.

Podle povahy a četnosti pomoci je nezbytné, aby nedocházelo k traumatizaci dítěte změnami prostředí či osob.

Pracovníci Doprovázení pěstounských rodin nabízí pomoc a podporu při zajištění krátkodobé pomoci.