Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Posláním služby jsou komplexní socioterapeutické intervence v rodině s cílem spoluvytvářet zdravé, bezpečné a citově vřelé prostředí pro život dítěte v ní.

Hlavním záměrem je podpora a ochrana rodin, které se nachází v obtížné životní situaci nebo jsou ohrožené sociálním vyloučením. Naše činnost směřuje ke zlepšení životní úrovně těchto rodin a předchází zhoršování nepříznivé životní situace, kterou rodiny nejsou schopny vlastními silami překonat.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány na základě
registrace dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.