Jednou z možností podpůrných služeb, které nabízíme pěstounským rodinám, je psychoterapeutická podpora.

Individuální psychoterapie dítěte

V rámci této podpory pomáháme dětem zpracovat jejich životní příběhy, jejichž součástí jsou komplikované vztahy a vývojová traumata spojená se ztrátou bezpečí a stability. Tyto zážitky mohou mít negativní dopady na psychiku dítěte a ovlivnit jeho chování, emoce i mentální zdraví. Skrze terapeutickou práci s dětmi přispíváme k hojení těchto traumat a podpoře celkového psychického zdraví dítěte. Děti se učí porozumět svým emocím, nalézat vnitřní stabilitu a pocit vlastní hodnoty. Rozvíjí důvěru v sebe sama i okolní svět.

Rodinná psychoterapie

V rámci psychoterapie nabízené pěstounské rodině poskytujeme prostor pro léčení traumatických zkušeností, které mohou ovlivnit vztahy v rodině a podporu v procesu adaptace, hojení a růstu pěstounské rodiny. Usilujeme o vytvoření pevných a zdravých vztahů, které poskytují dítěti pocit bezpečí a dále o zdravou komunikaci mezi členy rodiny.

Psychoterapeuti působící v rámci naší organizace jsou výhradně odborníci s psychoterapeutickým výcvikem, kteří nabízejí profesionální, individuální a respektující přístup ke každému klientovi a především mají zkušenosti s prací v náhradní rodinné péči.

Psychoterapeutická podpora je poskytování pouze klientům Cestou necestou s uzavřenou dohodou o doprovázení.

Pokud byste měli o psychoterapeutickou podporu zájem, obraťte se na svého klíčového pracovníka, se kterým se domluvíte na podrobnostech.

Psychoterapeutická podpora je našim klientům poskytována bezplatně.