Ve spolupráci s Potravinovou bankou Praha poskytujeme potravinovou a materiální pomoc s cílem zlepšit životní podmínky lidí v nouzi a podpořit je při zlepšení jejich situace.

Komu pomáháme?

Potravinová pomoc je určena rodinám s dětmi v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci, které spolupracují s Krizovým centrem pro rodinu v rámci některých služeb, případně těm rodinám, které doporučí jiná pomáhající organizace či instituce.

Pro poskytnutí potravinové pomoci je nutná předchozí telefonická domluva.

Potravinová pomoc je rodinám poskytována bezplatně.

Výdejní místo:

Krizové centrum pro rodinu
Trojická 386/1
Praha 2

Provozní doba:
Pondělí – pátek od 9:00 do 17:00 hodin

Kontaktní osoba:
Mgr. Radka Hejduková
Tel. 735 701 344