Aktuální projekty

Dítě v hlavní roli

Realizace: 1. 5. 2023 – 30. 4. 2026
Kontaktní osoba: Bc. Kristýna Šlajsová, slajsova@cestounecestou.org, tel. 723 215 928

Projekt „Dítě v hlavní roli“ č. CZ.03.02.02/00/22_017/0001167, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti sociálně-terapeutického programu Dítě v hlavní roli prostřednictvím možnosti poskytovat intervence těm rodinám, které nejsou v evidenci OSPOD, ale ocitly se v krizové situaci vlivem úmrtí v rodině, rodinného rozvratu, protrahovaného rozvodového sporu či v důsledku nemoci či psychických obtíží člena rodiny.

Projekt také umožňuje poskytovat intervence mladistvým ve věku 15 – 18 let, kteří se ocitli v obtížných životních situacích a přicházejí do služby bez vědomí nebo souhlasu svých rodičů. Intervence jsou navrženy tak, aby zajišťovaly bezpečné a důvěrné prostředí a respektovaly jejich práva a potřeby.

MHMP – Zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení

Realizace: 1. 7. 2023 – 31. 12. 2025
Kontaktní osoba: Veronika Kaušitzová, DiS., kausitzova@cestounecestou.org, tel. 733 121 697

Projekt „MHMP – Zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení“ č. CZ.03.02.02/00/22_007/0000403, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a organizace Cestou necestou je partnerem tohoto projektu.

Myšlenkou projektu je nadále rozvíjet a stabilizovat integrovaný systém řešení bytové nouze pro obyvatele hlavního města Prahy v letech 2023 – 2025.

Rozvojem sítě kontaktních míst pro bydlení v pražských městských částech projekt plánuje poskytnout podporu a poradenství přibližně 3000 jednotlivcům. Součástí tohoto úsilí je také podpora udržení stávajícího bydlení nebo získání nového nájemního bydlení pro 1000 domácností. Tímto způsobem Magistrát hlavního města Prahy současně získá přehled o rozsahu a dynamice bytové nouze v hlavním městě a o aktuálních potřebách lidí, kteří se nacházejí v situaci bytové nouze.

Prostřednictvím podpory ze strany Cestou necestou bude v průběhu realizace projektu zabydleno 20 rodin s dětmi podle principů Housing First. Rodiny získají podporu při zabydlování do sociálních bytů a budou posilovány ve schopnosti udržet si vlastní bytovou situaci dlouhodobě stabilní.