V atmosféře vzájemné důvěry nabízíme bezpečné a respektující prostředí pro sdílení těm mladistvým, kteří se nemohou nebo nechtějí se svými problémy svěřit doma.

Komu pomáháme

Program je určen mladistvým ve věku 15 až 18 let především z Prahy, kteří se ocitli v krizové situaci. I mladší děti mohou krizové centrum kontaktovat či navštívit a jejich situaci budeme řešit.

Ctíme důvěrnost vztahu a sdělení ALE v nutných
případech (ohrožení zdraví nebo života) společně hledáme řešení i mimo
organizaci (např. pobytové zařízení, zdravotní pomoc, OSPOD).

V rámci programu se věnujeme zejména následujícím tématům

  • úzkostné stavy, strachy a panické obtíže
  • sebepoškozování
  • zpracování náročných emocí
  • problémy a vztahy ve škole, problémy s vrstevníky, šikana
  • genderová problematika
  • komplikovaná rodinná situace

Co poskytujeme

  • individuální terapii (až na 2 roky)
  • poradenství (vztahy, rodina, škola, zázemí,..)
  • krátkodobou krizovou intervenci (5 sezení)
  • rodinnou terapii