Vzdělávání pro pěstouny

Průběžné vzdělávání je ze zákona povinné pro pěstouny ve všech typech péče, tedy pro zprostředkované pěstouny i pro pěstouny, kteří jsou blízkými osobami svěřeného dítěte (příbuzenská péče) a to v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok. Pokud je dítě svěřeno do společné péče pěstounského páru, platí tato povinnost pro oba pěstouny.

Vzdělávání by však nemělo být pouhou povinností. Cílem naší organizace je, aby bylo pěstounům skvělou možností pro celoživotní rozvoj, setkávání se, společné sdílení a podporu. Vzdělávání pěstounů vnímáme jako příležitost k získávání nových podnětů a revidování si dosavadních postojů a přístupů při výchově a péči o svěřené dítě.

Pěstouni doprovázení organizací Cestou necestou mohou využívat při svém rozvoji níže uvedené formy skupinového a individuálního vzdělávání:

Námi nabízené skupinové vzdělávání pěstounů reaguje na aktuální vzdělávací potřeby klientů doprovázených Cestou necestou a je vedeno lektory s dlouhodobou profesní zkušeností ve svém oboru. Vzdělávání je prakticky využitelné a přispívá k tomu, aby bylo dětem v pěstounských rodinách a jejich pečovatelům dobře. V průběhu skupinového vzdělávání poskytujeme hlídání dětí do 10 let věku. Kapacita skupinky hlídaných dětí je omezená.

Skupina vytváří bezpečný prostor pro výměnu zkušeností a sdílení starostí i radostí spojených s výchovou dětí v náhradní rodinné péči, které si nesou svoji životní historii, osobní příběhy i bolestné zkušenosti a těžkosti, jež ovlivňují jejich chování a pocity. Skupina poskytuje podporu a pomoc na cestě k uzdravení a růstu těchto dětí prostřednictvím posilování pěstounů v jejich dovednostech zvládat náročné situace a vyrovnávat se s vlastními emocemi. Skupina je uzavřená, s maximálním počtem 15 účastníků.

Jedná se o nabídku zajímavých dokumentů, videí, rozhovorů, podcastů či knih, které mohou pěstouna podpořit v individuálním vzdělávání, jehož prostřednictvím může načerpat informace z oblasti výchovy a péče o svěřené dítě. 

(V možnostech individuálního vzdělávání pracujeme na rozšíření nabídky a zároveň systemizaci individuálního vzdělávání, proto je nyní přístup k individuálnímu vzdělávání převážně na domluvě a práci jednotlivých pěstounů s jejich klíčovými pracovníky)

INFORMACE ke vzdělávání pro pěstouny a PŘIHLAŠOVÁNÍ

Mgr. Dominik Fojtík

Koordinátor vzdělávání