Služba SAS provází rodiny v obtížné životní situaci a poskytuje jim nástroje pro stabilizaci a zlepšení v různých oblastech života. Pomáhá předejít sociálnímu vyloučení rodin nebo omezit jeho negativní dopady. Prostřednictvím podpory k aktivní účasti dochází ke zvyšování jejich participace na řešení vlastní situace a zmocňování.

Poskytuje edukační a poradenské aktivity, které rodinám pomáhají získávat potřebné dovednosti a znalosti pro jejich příznivé fungování. Součástí je také podpora a rozvoj zdravých rodinných vztahů a komunikace.

Komu pomáháme

V rámci programu pomáháme lidem žijícím na území Prahy, konkrétně:

 • rodinám s dětmi do 18, popřípadě 26 let, které řeší nepříznivou životní situaci, kterou nejsou schopny vlastními silami překonat
 • ženám, které očekávají narození dítěte a nemají dostatečné zázemí pro péči o něj
 • rodičům, kteří se snaží vytvořit podmínky pro návrat dětí do rodiny

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Forma poskytování

Služby realizujeme ambulantní formou, tedy v kanceláři služby nebo formou terénní. Terénní forma představuje přítomnost pracovníků služby v prostředí, kde se klient setkává s různými situacemi a institucemi. Obnáší podporu klienta v domácím prostředí, což umožňuje lépe reagovat na potřeby a konkrétní situaci domácnosti. Zahrnuje také doprovázení na úřady (sociální, pracovní) či jiné instituce (zdravotní, školské), podporu a pomoc při vyřizování administrativních záležitostí, emocionální podporu a zklidňující přítomnost.

Kde nás najdete:
Krizové centrum pro rodinu
Trojická 386/1, Praha 2

Provozní doba ambulance:
Pondělí – pátek od 9:00 do 17:00 hodin

Kontakty: 

Tel. 605 203 876

E-mail: kcr@cestounecestou.org

Co poskytujeme

Nabízíme rodinám najít cestu ke zlepšení v těchto oblastech:

Péče o děti

 • pomoc a podpora v oblasti adekvátní fyzické péče – zahrnuje oblast stravování a výživy, péče o zdraví a hygieny
 • edukace v oblasti emocionální podpory dítěte – poskytování lásky a pozitivní pozornosti
 • posilování sociálních vazeb dětí a jejich rodičů
 • podpora individuálního rozvoje dětí s podporou autonomie a nezávislosti dle věku a schopností

Výchova a vzdělávání

 • rozvoj rodičovských dovedností a poradenství v oblasti rodičovství – efektivní a zdravá komunikace, nastavování hranic, tvorba pozitivního rodinného prostředí
 • podpora v komunikaci se školou, sledování školního vývoje a řešení otázek spojených se vzděláváním
 • podpora volnočasových aktivit dětí
 • poskytování individuální podpory dětem – socioterapie

Zaměstnání a finance

 • pomoc při hledání, získání a udržení si zaměstnání
 • poradenství při sestavování rozpočtu, trénink hospodaření a péče o rodinný rozpočet
 • pomoc a podpora při získávání dávek
 • poradenství a pomoc při vyřizování dluhů, včetně jednání s věřiteli
 • podpora a poradenství při slaďování pracovního a rodinného života

Bydlení a domácnost

 • pomoc a podpora při hledání a udržení si vhodného bydlení
 • pomoc při obstarávání vybavení domácnosti, tvorbě bezpečného a podnětného prostředí pro děti
 • nácvik praktických dovedností v péči o domácnost
 • pomoc při řešení oprav a údržby
 • pomoci v naléhavých krizových situacích spojených s bydlením