Historie

V Cestou necestou se již víc jak 10 let pilně věnujeme práci měnící život dětí k lepšímu. Na zřeteli máme stále svoji vizi. Aby ohrožené děti prožívaly dětství v bezpečné rodině.

Organizaci v roce 2011, založili Mgr. Markéta Řeřichová a Robert Neradil s cílem poskytovat odborné služby vážně ohroženým dětem a jejich rodinám. K tomuto záměru se brzy připojila Mgr. Kateřina Dunovská, která, v pozici ředitelky, vedla organizaci do roku 2017.

Od počátku našeho vzniku fungují služby zaměřené na sociální podporu rodiny
s dlouhodobými problémy, psychoterapii či poradenství pro rodiče.

V roce 2014 jsme činnost rozšířili o pobočku Doprovázení pěstounských rodin, kde poskytujeme pěstounským rodinám pomoc a podporu při zvládání náročných i běžných situací spojených s výkonem pěstounské péče, odbornou podporu svěřeným dětem a kvalitní a smysluplné vzdělávání pro pěstouny.

Cílem našeho úsilí byl a stále je zdravý vývoj a zájem dítěte. Podpora a posílení rodinného prostředí tak, aby bylo zdravým a podnětným místem pro život dětí, pomoc se zpracováním dětských vývojových traumat, která bez ošetření zanechávají hluboce zraňující přesvědčení o tom, kdo jsou a o jejich hodnotě.

Mobilní logo
Mgr. Markéta Řeřichová
Mgr. Markéta Řeřichová

Dáváme dětem šanci žít v bezpečné rodině