Financování

Zajištění finanční stability organizace je naší klíčovou prioritou. Cestou necestou, na počátku malá organizace, se v průběhu let rozrostla do rozměrů organizace středně velké. Přicházelo rozšiřování poskytovaných služeb a také vnitřních kapacit organizace. Tento růst vyžaduje nejen aktivní přístup a erudici našich pracovníků, ale představuje také finanční náročnost na zajištění celého chodu organizace.

Naše financování je pečlivě navrženo tak, aby bylo udržitelné a aby odpovídalo prioritám naší organizace a komunity, pro kterou tu jsme. Je zajištěno především pomocí jednoletých i víceletých projektů. Hlavním zdrojem příjmů jsou pro nás dotace a granty ze státních, veřejných a evropských rozpočtů. Současně budujeme dlouholetou spolupráci s nadacemi a nadačními fondy. Bez jejich velkorysé pomoci by to nešlo. Mezi dalšími zdroji příjmů jsou dary a příjmy z vlastní činnosti.

Díky těmto zdrojům jsme schopni pokrýt náklady spojené s provozem, rozvojem programů a služeb a plněním naší vize.

Financování - graf

Naši finanční partneři