Politika práv dětí a zvláště zranitelných skupin dospělých

 
Touto Politikou se veřejně zavazujeme k ochraně práv dětí a zvláště zranitelných dospělých před jakýmikoliv formami špatného zacházení.
 
Bereme jako naši povinnost zajistit, aby naši pracovníci, aktivity nebo programy nezpůsobovali dětem a zvláště zranitelným dospělým jakoukoliv újmu, nepodporovali špatné zacházení s nimi či jejich diskriminaci.