Doprovázení, podpora a poradenství

Prostřednictvím komplexní podpory a individuálního přístupu usilujeme o vytváření stabilního a láskyplného zázemí pro děti v pěstounské péči, které jim poskytne podporu, bezpečí a možnost rozvoje.

Jak doprovázíme

S každou rodinou, po uzavření dohody o výkonu pěstounské péče spolupracuje klíčový pracovník, který se s rodinou osobně setkává podle potřeb, minimálně však jednou za dva měsíce.

Důvěra, osobní kontakt a partnerská spolupráce klíčového pracovníka a rodiny jsou pro nás
základními pilíři služby Doprovázení. Klíčový pracovník rodinu doprovází v každodenních situacích, ale i v náročných momentech, které mohou vyplývat z výchovy a péče o dítě v pěstounské péči. Doprovázení spočívá v emocionální, praktické i odborné podpoře pěstounů v jejich roli poskytovatele péče nahrazující péči rodičů.

Společně s pěstouny klíčový pracovník pracuje také na povinném vzdělávání, které vyplývá z práv a povinností pěstouna a na podpoře sounáležitosti dítěte s biologickou rodinou a dalšími blízkými osobami.

 

Kde nás najdete:
Krizové centrum pro rodinu
Zborovská 40, Praha 5

Provozní doba ambulance:
Pondělí – pátek od 9:00 do 14:00 hodin

Kontakty:
Tel. 734 257 502
E-mail: pestouni@cestounecestou.org

Komu pomáháme

V rámci Prahy a Středočeského kraje poskytujeme služby dětem svěřeným do náhradní rodinné péče, jejich náhradním rodičům, biologickým rodičům a ostatním členům úzké rodiny.

Co poskytujeme

  • podporu v naplňování potřeb a zájmů dítěte
  • pomoc při zvládání náročných i běžných situací spojených s výkonem pěstounské péče
  • individuální a rodinnou psychoterapii
  • vzdělávání pěstounů
  • podporu a rozvíjení kontaktu s biologickou rodinou a osobami blízkými
  • zajištění odlehčení pro pečující osoby
  • pomoc v kontaktu s OSPOD, školami a dalšími institucemi

Forma poskytování

Služby realizujeme terénní formou, převážně v domácím prostředí dětí v pěstounské péči nebo v rámci doprovázení na úřady či jiné instituce a formou ambulantní v prostorách služby Doprovázení pěstounských rodin.