Prohlášení o přístupnosti

Cestou necestou, z.ú., Náplavní 2013/1, 128 00 Praha 2 se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky dostupné na adrese cestounecestou.org.


Stav souladu
Tyto webové stránky jsou plně v souladu s Metodickým pokynem k tomuto zákonu a splňují všechna
důležitá pravidla v něm stanovená.


Přístupnost obsahu
Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Pro
zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný odpovídající prohlížeč:

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 17.6. 2024
Prohlášení bylo vypracováno společností Vaše IT s.r.o. dle metodických pokynů Ministerstva vnitra.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na adresu info@cestounecestou.org

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice se obracejte na příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz