S respektem k jedinečnosti každé rodiny pomáháme vytvářet prostředí, které podporuje zdravý vývoj dítěte, chrání jeho práva a zájmy.

Pracujeme s celým rodinným systémem tak, aby dítě mohlo ve své rodině setrvat, cítilo se v ní bezpečně a mělo dostatečné podmínky pro svůj zdravý rozvoj.

Komu pomáháme

Program je určen rodinám z Prahy, které se ocitly v krizové situaci.  Je zacílen na děti, které vykazují vážné známky psychického strádání a na ohrožené rodiny vlivem úmrtí v rodině, rodinného rozvratu, protrahovaného rozvodového sporu či v důsledku nemoci člena rodiny.

Rodiny do programu přicházejí​

 • z vlastního rozhodnutí či na základě doporučení (školy, lékaře apod.)
 • na základě doporučení či uložení povinnosti ze strany OSPOD
 • na základě rozhodnutí soudu

Po úvodní konzultaci a zmapování situace rodiny nastavujeme, ve vzájemné spolupráci s rodiči, individuální plán podpory.

Co poskytujeme

 • poskytujeme dlouhodobější a komplexní podporu rodiny
 • nabízíme poradenství rodičům v oblasti zabezpečování a naplňování potřeb dítěte a jeho výchovy
 • poskytujeme informace, edukaci zejm. v oblasti rodičovských kompetencí
 • mapujeme zdroje v rodině, fungující procesy a mechanismy
 • podporujeme rodiče při upevňování, rozvíjení a uplatňování rodičovských dovedností
 • rozlišujeme rodičovství a partnerství
 • pomáháme vést rodičům dialog
 • poskytujeme individuální terapii dětem
 • realizujeme rodinnou terapii

Co neposkytujeme

 • psychologickou diagnostiku
 • odborné posudky
 • párovou terapii
 • individuální terapii dospělého
 • mediaci
 • nespecializujeme se na problematiku domácího násilí
 • nestraníme jen jednomu rodiči (nepodporujeme jednu stranu proti druhé)
 • nevypracováváme návrhy pro soudy