Služba podpory v bydlení

V rámci služby Zabydlování poskytujeme komplexní podporu rodinám v bytové nouzi, s cílem zajistit jejich trvalou stabilitu v oblasti bydlení a vytvořit udržitelnou síť podpory, která rodinám umožní překonat krizové situace a budovat pevný základ pro jejich budoucnost.

Komu pomáháme
Služba je určena rodinám, u nichž došlo k identifikaci potřeby podpory v rámci sociálního šetření realizovaného MČ a současně se jedná o rodiny s dětmi do 18, popřípadě 26 let, které žijí v Praze.

Co poskytujeme

 • podporu při zajištění bydlení
  • pomoc a podporu při komunikaci s pronajímatelem (MHMP, MNA, MČ) či správní firmou
  • změnu trvalého bydliště
  • podporu při nastěhování a pomoc při zajištění vybavení bytu
 • podporu pro udržení bydlení
  • pomoc s nastavením systému plateb za bydlení
  • podporu při budování dobrých sousedských vztahů
  • podporu praktických dovedností v péči o domácnost
  • finanční poradenství, včetně plánování rozpočtu a pomoci s finančními problémy
  • pomoc se zajištěním dostupných dávek, které mohou rodině pomoct s bytovými i dalšími náklady
  • rozvíjení plánu pro dlouhodobou stabilizaci rodiny
 • podporu při riziku ztráty bydlení
  • sestavení plánu pro řešení krizové situace
  • finanční poradenství a hledání možností řešení finančních potíží
  • pomoc se zajištěním základních potřeb rodiny
  • podporu pro zajištění bezpečí dětí
  • identifikace příležitostí náhradního bydlení
 • a další obdobné služby jako ve službě SAS

Ambulatní forma

Kde nás najdete:
Krizové centrum pro rodinu
Trojická 386/1
Praha 2

Provozní doba ambulance:
Pondělí – pátek od 9:00 do 17:00 hodin

Kontakty:

Mgr. Josef Rendl
Tel. 727 969 952
E-mail: rendl@cestounecestou.org

Terénní forma

Představuje přítomnost pracovníků služby v prostředí, kde se klient setkává s různými situacemi a institucemi. Obnáší podporu klienta v domácím prostředí, což umožňuje lépe reagovat na potřeby a konkrétní situaci domácnosti. Zahrnuje také doprovázení na úřady (sociální, pracovní) či jiné instituce (zdravotní, školské), podporu a pomoc při vyřizování administrativních záležitostí, emocionální oporu a zklidňující přítomnost.