Doprovázení pěstounských rodin

Posláním Doprovázení pěstounských rodin Cestou necestou je podpora dobrého fungování rodiny tak, aby byla opravdu nejvhodnějším prostředím pro naplňování potřeb dítěte.

Chceme pomáhat rodinám, aby rozvíjely svůj potenciál, a podporovat vzájemné vztahy mezi jejich členy různými formami.

Naší cílovou skupinou jsou pěstouni a poručníci, děti svěřené do jejich péče a ostatní členové úzké rodiny.

Aktuálně máme volnou kapacitu na uzavření nových dohod o výkonu pěstounské péče. 

Terapeutická skupina pro náctileté

Komu službu poskytujeme?

Interní pěstouni

s dohodou uzavřenou s Cestou necestou

Externí pěstouni a OSPOD

s dohodou uzavřenou s jinou organizací nebo OSPOD

Vzdělávání

Psychologická podpora

pro všechny pěstouny i odborníky

Pěstouni u nás absolvují svých 24 hodin povinného vzdělávání ročně přínosně a zajímavě.

Doprovázejícím organizacím a OSPODům nabízíme pořádání seminářů na klíč.

psychologická a psychoterapeutická podpora pro rodinu

V rámci doprovázení pěstounských rodin jsou k dispozici dospělým i dětem v rodině psychologické konzultace. Jedná se o krátkodobější formu pomoci zaměřenou na aktuální téma.

Projekty realizované s podporou institucí

MPSV

– projekt „I biologické dítě je součástí pěstounské rodiny“ Projekt zaměřený na podporu biologických dětí pěstounů, které se příchodem pěstounského dítěte musely rozdělit o vše, co dřív měly samy pro sebe. Projekt je zaměřen na podporu vztahů v rodině.

Agrofert

– projekt „Diagnostika a terapie attachmentu (rané citové vazby) u pěstounských dětí“ Projekt zaměřený na podporu dětí v pěstounských rodinách a celých rodin skrze léčení poruch citové vazby, u dětí v pěstounské péči tak častých.

NTM

– projekt „Psychoterapie pro pěstounské rodiny“ Projekt se zaměřoval na psychoterapeutickou podporu dětí v pěstounské péči a jejich pěstounů, a v rámci této podpory zejména na zpracování traumat u dětí a podporu či přenastavení rodinného systému v pěstounských rodinách. Díky podpoře nadace jsme mohli terapeutickou práci doplnit také o využití terapeutických pomůcek.

KMPG

– projekt „Tématické kluby pro děti z pěstounských rodin“. Společnost nám přispěla na vylepšení materiálního i podporu personálního zázemí pro konání klubů pro děti z pěstounských rodin.

Máme otevřeno

pondělí 9:00 – 13:00
(pro objednané)
úterý 9:00 – 13:00
středa 9:00 – 13:00
čtvrtek 9:00 – 13:00
dále dle dohody s pracovníky

Kontakty

734 257 502  – dohody o výkonu PP, služby – Lenka Fořtová

739 482 877  – vzdělávání – Lucie Smolíková