Doprovázení pěstounských rodin

Posláním Doprovázení pěstounských rodin Cestou necestou je podpora dobrého fungování rodiny tak, aby byla opravdu nejvhodnějším prostředím pro naplňování potřeb dítěte.

Chceme pomáhat rodinám, aby rozvíjely svůj potenciál, a podporovat vzájemné vztahy mezi jejich členy různými formami.

Naší cílovou skupinou jsou pěstouni a poručníci, děti svěřené do jejich péče a ostatní členové úzké rodiny.

Aktuálně máme volnou kapacitu na uzavření nových dohod o výkonu pěstounské péče. 

leták služby
Leták – práva dětí

EU Projekt „Od začátku do konce“

PODROBNĚJŠÍ INFO

Terapeutická skupina pro náctileté

Terapeutická skupina pro náctileté od 8. 9. 2020
Poslední volná místa!

Komu službu poskytujeme?

Interní pěstouni

s dohodou uzavřenou s Cestou necestou

podrobnější info

Externí pěstouni a OSPOD

s dohodou uzavřenou s jinou organizací nebo OSPOD

podrobnější info

Vzdělávání

Psychologická podpora

pro všechny pěstouny i odborníky

Pěstouni u nás absolvují svých 24 hodin povinného vzdělávání ročně přínosně a zajímavě.

Doprovázejícím organizacím a OSPODům nabízíme pořádání seminářů na klíč.

podrobnější info

psychologická a psychoterapeutická podpora pro rodinu

V rámci doprovázení pěstounských rodin jsou k dispozici dospělým i dětem v rodině psychologické konzultace. Jedná se o krátkodobější formu pomoci zaměřenou na aktuální téma.

PODROBNĚJŠÍ INFO

Důležité dokumenty

Podpůrná sebezkušenostní skupina

Standardy služby Doprovázení pěstounů
Pravidla pro vyřízení stížností
Formulář stížnosti
Dotazník spokojenosti klienta
Vnitřní pracovní postupy
Etický kodex
PODROBNĚJŠÍ INFO

Máme otevřeno

pondělí 9:00 – 13:00
(pro objednané)
úterý 9:00 – 13:00
středa 9:00 – 13:00
čtvrtek 9:00 – 13:00
dále dle dohody s pracovníky

Kontakty

734 257 502  – dohody o výkonu PP, služby – Júlia Dlasková

739 482 877  – vzdělávání – Lucie Smolíková

kontakty na všechny pracovníky