Doprovázení pěstounských rodin

Máme volnou kapacitu pro uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče. V případě Vašeho zájmu kontaktujte vedoucí Doprovázení pěstounských rodin. Těšíme se na spolupráci!

Posláním Doprovázení pěstounských rodin Cestou necestou je podpora dobrého fungování rodiny tak, aby byla opravdu nejvhodnějším prostředím pro naplňování potřeb dítěte.

Chceme pomáhat rodinám, aby rozvíjely svůj potenciál, a podporovat vzájemné vztahy mezi jejich členy různými formami.

Naší cílovou skupinou jsou pěstouni a poručníci, děti svěřené do jejich péče a ostatní členové úzké rodiny.

Aktuálně máme volnou kapacitu pro uzavření nových dohod o výkonu pěstounské péče.

leták služby
Leták – práva dětí

Projekt „Mezi rodinami“

Podrobnější info

Dotazník spokojenosti klientů služby Doprovázení pěstounských rodin

Vyhodnocení dotazníku

Komu službu poskytujeme?

Interní pěstouni

s dohodou uzavřenou s Cestou necestou

podrobnější info

Externí pěstouni a OSPOD

s dohodou uzavřenou s jinou organizací nebo OSPOD

podrobnější info

Vzdělávání

Psychologická podpora

pro všechny pěstouny i odborníky

Pěstouni u nás absolvují svých 24 hodin povinného vzdělávání ročně přínosně a zajímavě.

Doprovázejícím organizacím a OSPODům nabízíme pořádání seminářů na klíč.

podrobnější info

psychologická a psychoterapeutická podpora pro rodinu

V rámci doprovázení pěstounských rodin jsou k dispozici dospělým i dětem v rodině psychologické konzultace. Jedná se o krátkodobější formu pomoci zaměřenou na aktuální téma.

PODROBNĚJŠÍ INFO

Důležité dokumenty

Standardy služby Doprovázení pěstounů
Pravidla pro vyřízení stížností
Formulář stížnosti
Dotazník spokojenosti klienta
Vnitřní pracovní postupy
Etický kodex

„“Nejste v tom sami“ – podpůrná sebezkušenostní skupina pro pěstouny“

Pro náhradní rodiče nabízíme účast na podpůrné sebezkušenostní skupině „NEJSTE V TOM SAMI!“, jejíž druhý letošní běh začíná 21.9.2022. Přihlášení na skupinu je možné telefonicky na 734 257 502 nebo e-mailem na dlaskova@cestounecestou.org.

PODROBNĚJŠÍ INFO

Máme otevřeno

pondělí 9:00 – 13:00
(pro objednané)
úterý 9:00 – 13:00
středa 9:00 – 13:00
čtvrtek 9:00 – 13:00
dále dle dohody s pracovníky