Interní pěstouni

s dohodou uzavřenou s Cestou necestou

Co nabízíme?

Odborná pomoc

 • sociální poradenství

 • psychoterapeutické poradenství –   individuální, skupinové, rodinné – pro děti i pro dospělé

 • speciálně-pedagogické konzultace

 • právní konzultace

 • konzultace v oblasti finanční gramotnosti

 • podpora při kontaktu dítěte s biologickým rodičem – společná setkání za účelem nastavení pravidel kontaktu

 • podpora při nastavování pravidel kontaktu biologických rodičů s dítětem

Vzdělávání

Lucie Smolíková: pestouni@cestounecestou.org, 739 482 877

 • semináře pro povinné vzdělávání (s hlídáním dětí)

 • kluby pěstounů

 • svépomocné skupiny

podrobnější info

Akce pro děti
(odlehčovací péče)

 • Pro děti pořádáme v průběhu roku několik akcí:

 • tématické kluby pro děti

 • odpolední výlety

 • víkendové pobyty

 • týdenní letní pobyt

 • předvánoční setkání pěstounských rodin

kalendář akcí 2018
kalendář akcí 2019

Podpora ve vzdělávání dítěte

 • zvyšování kompetencí pěstounů ve vedení dítěte

 • podpora dítěte v oblasti školní přípravy s cílem

 • zlepšování školní úspěšnosti

 • probíhá obvykle v domácnosti pěstounské rodiny

Asistovaný kontakt

 • pomáhá usnadnit kontakt dítěte s biologickou rodinou a zajistit, aby byl bezpečný

 • za přítomnosti pracovníka na dohodnutém místě

Další služby

 • artefiletika pro děti aneb výtvarnou činností k sebepoznání

 • příspěvek na pobyty dětí mimo rodinu (odpočinek pěstounů)

 • akce pro celou pěstounskou rodinu

Dohoda o výkonu pěstounské péče s Cestou necestou

Zvolili jste si Cestou necestou jako doprovázející organizaci?

 • pomáháme vám naplnit povinné vzdělávání pěstounů zajímavě a přínosně

 • můžete se účastnit klubů pěstounů a skupinových seminářů

 • nabízíme vám také individuální konzultace a psychoterapii

Pro bližší informace o vaší dohodě kontaktujte:

Lenka Fořtová: fortova@cestounecestou.org, 734 257 502

vzor dohody

Spojte se s námi

kontakty na pracovníky