Loading...
Úvod 2018-03-07T11:06:39+00:00

Kdo jsme?

Pomáháme ohroženým dětem, aby mohly vyrůstat ve stabilním a citově vřelém prostředí své vlastní či náhradní rodiny. Chceme tak zabránit dalšímu týrání, zneužívání či zanedbávání.

Zároveň předcházíme odebrání dítěte z rodiny či jeho dlouhodobému setrvání v ústavní péči.

Pracujeme s dítětem a jeho rodinou, poskytujeme komplexní psychosociální podporu, a to ambulantní a terénní formou.

více o organizaci

Krizové centrum pro rodinu

pro rodiny, které se ocitají v dlouhodobé krizové situaci a pro děti ohrožené týráním, zneužíváním a zanedbáváním, nebo vykazující různé známky psychického strádání.

podrobnější info

Doprovázení pěstounů

Podporujeme pěstounské rodiny a snažíme se pomáhat, aby se jim lépe žilo.
Zajišťujeme vzdělávání pěstounů.

podrobnější info

Vzdělávání pro odborníky

Seminář Komunikační bedna

  • zjišťování přání, názorů a potřeb dítěte

  • akreditováno MPSV, rozsah 8 hodin

podrobnější info

Semináře na klíč

témata náhradní rodinné péče, výchovy a potřeb dítěte

  • pro pěstouny (témata dle dohody)
  • pro odborníky (např. OSPOD, doprovázející organizace aj., zaměření dle dohody)

podrobnější info

Finančně nás podporují

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.

Tento projekt je realizován za finanční podpory městské části Praha 7.

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM 2015

Městská část Praha 13
Městská část Praha 4
MPSV
MPSV
Nadační fond Albert
MPSV
MPSV
Nadační fond Albert
Nadační fond Albert
Nadační fond Albert

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.

Tento projekt je realizován za finanční podpory městské části Praha 7.

Nadační fond Albert

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM 2015

Městská část Praha 13
Městská část Praha 4
MPSV
MPSV
Nadační fond Albert
MPSV
MPSV
Nadační fond Albert

Pomozte nám vytvořit dětem šťastný domov

účet 2400222621/2010

Podpořte naši činnost