Kdo jsme?

Pomáháme ohroženým dětem, aby mohly vyrůstat ve stabilním a citově vřelém prostředí své vlastní či náhradní rodiny. Chceme tak zabránit dalšímu týrání, zneužívání či zanedbávání.

Zároveň předcházíme odebrání dítěte z rodiny či jeho dlouhodobému setrvání v ústavní péči.

Pracujeme s dítětem a jeho rodinou, poskytujeme komplexní psychosociální podporu, a to ambulantní a terénní formou.

více o organizaci

Politika ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých

Touto Politikou se veřejně zavazujeme k ochraně práv dětí a zvláště zranitelných dospělých před jakýmikoli formami špatného zacházení.

Bereme jako naši povinnost zajistit, aby naši pracovníci, aktivity nebo programy nezpůsobovali dětem a zvláště zranitelným dospělým jakoukoliv újmu, nepodporovali špatné zacházení s nimi či jejich diskriminaci.

více o politice

Krizové centrum pro rodinu

pro rodiny, které se ocitají v dlouhodobé krizové situaci a pro děti ohrožené týráním, zneužíváním a zanedbáváním, nebo vykazující různé známky psychického strádání.

605 203 876

podrobnější info

Doprovázení pěstounských rodin

Podporujeme pěstounské rodiny a snažíme se pomáhat, aby se jim lépe žilo.
Zajišťujeme vzdělávání pěstounů.

734 257 502

podrobnější info

Projekt „Mezi rodinami“

Projekt realizovaný s podporou Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund se soustředí zejména na podporu pozitivního vztahu dítěte a jeho biologického rodiče.

podrobnější info

Projekt „Dítě v hlavní roli“

Projekt je realizovaný s podporou Operačního programu Zaměstnanost plus a je zaměřen na podporu biologické rodiny tak, aby vytvářela bezpečné a vhodné podmínky pro zdravý vývoj dítěte.

podrobnější info

Semináře akreditované MPSV pro odborníky

Komunikační bedna

podrobnější info

Jak pomoci s dospíváním ohroženým dětem

podrobnější info

Vedení rozhovoru s dětským klientem o těžkých tématech

podrobnější info

Semináře na klíč

témata náhradní rodinné péče, výchovy a potřeb dítěte

  • pro pěstouny (témata dle dohody)
  • pro odborníky (např. OSPOD, doprovázející organizace aj., zaměření dle dohody)

podrobnější info

Potravinová pomoc

Ve spolupráci s Potravinovou bankou Praha, z.s. poskytujeme POTRAVINOVOU A MATERIÁLNÍ POMOC

  • Komu je pomoc určena: RODINÁM S DĚTMI V DLOUHODOBÉ KRIZOVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI.

  • Výdejní místo: Krizové centrum pro rodinu, Trojická 386/1, Praha2.

  • Potravinová a materiální pomoc je rodinám poskytována BEZPLATNĚ.

Finančně nás podporují

Tento projekt je realizován za finanční podpory městské části Praha 7.

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM 2015

Městská část Praha 4
P10
MPSV
Nadační fond Avast
MPSV
MPSV
MPSV
ACF

Tento projekt je realizován za finanční podpory městské části Praha 7.

Nadační fond Albert

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM 2015

Městská část Praha 4
MPSV
Nadační fond Albert
MPSV
MPSV
Nadační fond Albert

Pomozte nám vytvořit dětem šťastný domov

účet 2300222624/2010

Podpořte naši činnost