Kdo jsme?

Organizace Cestou necestou, z.ú. existuje od roku 2011. Tehdy občanské sdružení založili Mgr. Markéta Řeřichová a Robert Neradil s cílem pomáhat vážně ohroženým dětem a dětem v dětských domovech vyrůst ve zdravé osobnosti.

K tomuto záměru se brzy připojila Mgr. Kateřina Dunovská, která v pozici ředitelky založila a do roku 2017 vedla služby organizace.

Od počátku fungují služby pro rodiny s dětmi zaměřené na sociální podporu rodiny s dlouhodobými problémy, psychoterapii pro děti i celou rodinu či poradenství pro rodiče, a to v rámci Krizové centrum pro rodinu. Od roku 2014 poskytujeme také komplexní služby pro pěstounské rodiny v rámci Doprovázení pěstounů.

Cestou necestou, z.ú. má registrovanou sociálně aktivizační službu pro rodinu s dětmi dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, zároveň je pověřena k sociálně právní ochraně dětí dle zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí.

Organizace v mediích

Výroční zprávy

Stáhněte si naší poslední výroční zprávu.

výroční zpráva 2018

Máme zde samozřejmě i výroční zprávy z předešlých let.

Zakládací listina

ústav od 1.12.2016

Registrace služeb

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle §65 zák. 108/2006 Sb.

od 15.5.2012

Pověření k sociálně právní ochraně dítěte

dle §48, zák. 359/1999 Sb. pomoc rodičům při řešení výchovných a jiných problémů související s péči o dítě

od 30.06.2016
od 1.3.2013
od 8.12. 2011

Pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

dle V § 48 odst. 2 písm. d) zák. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dítěte

od 8.1. 2014