Loading...
/O cestou necestou
O cestou necestou 2017-04-22T21:01:10+00:00

Kdo jsme?

Organizace Cestou necestou, z.ú. (dříve občanské sdružení) byla založena v roce 2011 s cílem pomoci vážně ohroženým dětem a dětem v dětských domovech vyrůst ve zdravé osobnosti.

Od roku 2012 poskytujeme služby pro rodiny s dětmi zaměřené na sociální podporu rodiny s dlouhodobými problémy, psychoterapii pro děti i celou rodinu, poradenství pro rodiče v náročných životních a sociálních situacích. Od roku 2014 poskytujeme též komplexní služby pro pěstounské rodiny.

Cestou necestou, z.ú. realizuje svou činnost ve dvou službách, a to v rámci služby Krizové centrum pro rodinu a služby Doprovázení pěstounů.

Cestou necestou, z.ú. má registrovanou sociálně aktivizační službu pro rodinu s dětmi dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, zároveň je pověřena k sociálně právní ochraně dětí dle zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí.

Organizace v mediích

Výroční zprávy

Stáhněte si naší poslední výroční zprávu.

výroční zpráva 2015

Máme zde samozřejmě i výroční zprávy z předešlých let.

Zakládací listina

ústav od 1.12.2016

další zakládací listiny

Registrace služeb

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle §65 zák. 108/2006 Sb.

od 15.5.2012

Pověření k sociálně právní ochraně dítěte

dle §48, zák. 359/1999 Sb. pomoc rodičům při řešení výchovných a jiných problémů související s péči o dítě

od 30.06.2016
od 1.3.2013
od 8.12. 2011

Pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

dle V § 48 odst. 2 písm. d) zák. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dítěte

od 8.1. 2014