Komunikační bedna – akreditovaný seminář

soubor metod pro zjišťování přání, názorů a potřeb dítěte

Seminář je určen sociálním pracovníkům, speciálním pedagogům a dalším odborníkům, kteří pracují s ohroženými dětmi a rodinami.

Seminář je akreditován MPSV (rozsah 8 hodin).

Místo konání

Přihlaste se na seminář

cena: 1.990,- Kč

nejbližší termíny: středa 30.3.2022 a středa 19.10.2022

Informace
přihláška v PDF
přihláška ve Wordu

Přihlašování na seminář vyřizuje

 Lucie Smolíková

739 482 877