Komunikační bedna – akreditovaný seminář

soubor metod pro zjišťování přání, názorů a potřeb dítěte

Seminář je určen sociálním pracovníkům, speciálním pedagogům a dalším odborníkům, kteří pracují s ohroženými dětmi a rodinami.

Seminář je akreditován MPSV (rozsah 8 hodin).

Místo konání

Přihlaste se na seminář

cena: 1.800,- Kč

nejbližší termíny: čtvrtek 26. 11. 2020

Informace
přihláška v PDF
přihláška ve Wordu

Přihlašování na seminář vyřizuje

 Lucie Smolíková

739 482 877