Komunikační bedna – akreditovaný seminář

soubor metod pro zjišťování přání, názorů a potřeb dítěte

Seminář je určen sociálním pracovníkům, speciálním pedagogům a dalším odborníkům, kteří pracují s ohroženými dětmi a rodinami.

Seminář je akreditován MPSV (rozsah 8 hodin).

Místo konání

Přihlaste se na seminář

cena: 2.490,- Kč

nejbližší termíny: 27. 3. , 4. 9. a 9.10. 2024

Informace
přihláška v PDF
přihláška ve Wordu

Přihlašování na seminář vyřizuje

Martina Čovbanová

739 409 183