Krizové centrum pro rodinu

Poskytujeme širokou nabídku služeb, které směřují k tomu, aby dítě mohlo žít ve své původní rodině, cítilo se v ní bezpečně a mělo dostatečnou podporu pro svůj zdravý vývoj a rozvoj osobnosti a byla mu zajištěna odborná pomoc při vyrovnávání se s prožitými traumaty.

Služby jsou určeny rodinám s dětmi z Prahy.

  • pomáháme zklidnit krizovou situaci dítěte a rodiny

  • pomáháme rodině vytvořit stabilní domov pro dítě

  • pomáháme rodičům posílit své rodičovské dovednosti

  • pomáháme dítěti a jeho blízkým na cestě zpátky do rodiny

  • pomáháme uzdravit vztahy v rodině a překonat zdánlivě bezvýchodnou situaci

  • pomáháme rodičům důstojně se domluvit v nejlepším zájmu dítěte

Máme otevřeno

každý všední den 9:00 - 17:00

Jaké služby poskytujeme?

Dítě v hlavní roli

Podpora dětem, které se v životě setkaly s nepřiměřeně náročnou situací, mají závažné problémy se svým fungováním v běžném životě po emoční stránce nebo problémy s chováním.

na základě pověření k sociálně právní ochraně dětí dle zákona 359/1999 Sb.

podrobnější info

Psychosociální podpora pro rodinu

Pro rodiny s dětmi, které tíží dlouhodobá sociálně nepříznivá situace a rodina ji není schopna řešit vlastními silami.

registrovaná sociálně aktivizační služba pro rodinu s dětmi dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

podrobnější info

EU projekt: Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací

Ve spolupráci s Hlavním městem Prahou realizujeme projekt, jehož dlouhodobou vizí je, aby na území Prahy nežilo žádné dítě v nevyhovujících podmínkách a rodiny měly zajištěnu odpovídající účinnou podporu sociálních služeb.  V rámci projektu poskytujeme sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, zaměřenou na podporu rodin v bytové nouzi. Klienty doprovázíme při zabydlování do sociálních bytů a posilujeme jejich schopnost udržet vlastní bytovou situaci dlouhodobě stabilní.

podrobnější info