Loading...
/Doprovázení pěstounů
Doprovázení pěstounů2018-10-12T12:49:45+00:00

Doprovázení pěstounů

Posláním Doprovázení pěstounů Cestou necestou je podpora dobrého fungování rodiny tak, aby byla opravdu nejvhodnějším prostředím pro naplňování potřeb dítěte.

Chceme pomáhat rodinám, aby rozvíjely svůj potenciál, a podporovat vzájemné vztahy mezi jejich členy různými formami.

Naší cílovou skupinou jsou pěstouni a poručníci, děti svěřené do jejich péče a ostatní členové úzké rodiny.

Aktuálně máme volnou kapacitu na uzavření nových dohod o výkonu pěstounské péče. 

leták služby
Leták – práva dětí

Komu službu poskytujeme?

Interní pěstouni

s dohodou uzavřenou s Cestou necestou

podrobnější info

Externí pěstouni a OSPOD

s dohodou uzavřenou s jinou organizací nebo OSPOD

podrobnější info

Vzdělávání

Psychologická podpora

pro všechny pěstouny i odborníky

Pěstouni u nás absolvují svých 24 hodin povinného vzdělávání ročně přínosně a zajímavě.

Doprovázejícím organizacím a OSPODům nabízíme pořádání seminářů na klíč.

podrobnější info

psychologická a psychoterapeutická podpora pro rodinu

V rámci doprovázení pěstounských rodin jsou k dispozici dospělým i dětem v rodině psychologické konzultace. Jedná se o krátkodobější formu pomoci zaměřenou na aktuální téma.

podrobnější info

Projekty realizované s podporou institucí

MPSV

– projekt „I biologické dítě je součástí pěstounské rodiny“ Projekt zaměřený na podporu biologických dětí pěstounů, které se příchodem pěstounského dítěte musely rozdělit o vše, co dřív měly samy pro sebe. Projekt je zaměřen na podporu vztahů v rodině.

Agrofert

– projekt „Diagnostika a terapie attachmentu (rané citové vazby) u pěstounských dětí“ Projekt zaměřený na podporu dětí v pěstounských rodinách a celých rodin skrze léčení poruch citové vazby, u dětí v pěstounské péči tak častých.

NTM

– projekt „Psychoterapie pro pěstounské rodiny“ Projekt se zaměřoval na psychoterapeutickou podporu dětí v pěstounské péči a jejich pěstounů, a v rámci této podpory zejména na zpracování traumat u dětí a podporu či přenastavení rodinného systému v pěstounských rodinách. Díky podpoře nadace jsme mohli terapeutickou práci doplnit také o využití terapeutických pomůcek.

KMPG

– projekt „Tématické kluby pro děti z pěstounských rodin“. Společnost nám přispěla na vylepšení materiálního i podporu personálního zázemí pro konání klubů pro děti z pěstounských rodin.

Důležité dokumenty

Standardy služby Doprovázení pěstounů
Pravidla pro vyřízení stížností
Formulář stížnosti
Dotazník spokojenosti klienta
Vnitřní pracovní postupy
Etický kodex

Máme otevřeno

pondělí 9:00 – 13:00
(pro objednané)
úterý 9:00 – 13:00
středa 9:00 – 13:00
čtvrtek 9:00 – 13:00
dále dle dohody s pracovníky

Kontakty

734 257 502  – dohody o výkonu PP, služby – Lenka Fořtová

739 482 877  – vzdělávání – Lucie Smolíková

kontakty na všechny pracovníky