Dítě v hlavní roli

Projekt Dítě v hlavní roli je součástí stejnojmenného páteřního programu Krizového centra pro
rodinu.

Od května 2023 je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost plus.
Cílem projektu je spoluvytváření bezpečného prostředí pro život dítěte v rodině tak, aby u dětí došlo
k vytvoření nebo obnovení žádoucí tělesné, psychické a sociální pohody. Jednotlivé aktivity projektu
směřují k tomu, aby dítě mohlo setrvat ve své vlastní rodině, cítilo se v ní bezpečně a mělo
dostatečné podmínky pro svůj zdravý vývoj.

Doba trvání projektu: 1. 5. 2023 – 30. 4. 2026

Kontaktní osoba
Bc. Kristýna Šlajsová
E-mail: slajsova@cestounecestou.org
Tel. 723 215 928