Jak pomoci s dospíváním ohroženým dětem

Seminář je akreditován MPSV A2022/1313-SP/PC/PP (rozsah 8 hodin)

Seminář je určen všem, kteří pracují s ohroženými dospívajícími a usilují o snížení rizik, které dospívání ohrožených přináší.

Místo konání

Přihlaste se na seminář

cena: 2.490,- Kč

nejbližší termíny: úterý 14. 11. 2023, 9:00 – 16:00

Informace
přihláška v PDF
přihláška ve Wordu

Přihlašování na seminář vyřizuje

Martina Čovbanová

739 409 183