Vedení rozhovoru s dětským klientem o těžkých tématech

Seminář je akreditován MPSV A2022/1323-SP/PC/PP (rozsah 8 hodin)

Seminář je určen všem, kteří pracují s dětmi ocitajícími se v náročných životních situacích. Seminář poskytne nástroje, jak tyto děti podpořit a pomoci je provést těmito situacemi a těžkými tématy.

Místo konání

Přihlaste se na seminář

cena: 2.490,- Kč

nejbližší termíny: 6. 3. a 2. 10. 2024

Informace
přihláška v PDF
přihláška ve Wordu

Přihlašování na seminář vyřizuje

Martina Čovbanová

739 409 183