Bc. Kristýna Šlajsová

vedoucí Krizového centra pro rodinu

737 215 928

Linda Kináčová, DiS.

sociální pracovnice

731 650 102

Mgr. Kateřina Rosnecká

psychoterapeutka

605 009 648

PhDr. Andrea Lesáková

psychoterapeutka

604 904 003

Veronika Kaušitzová, DiS.

sociální pracovnice

733 121 697

Mgr. Kateřina Vojtěchová

psychoterapeutka

731 923 446

Veronika Šamánková, DiS.

sociální pracovnice

736 479 293