Bc. Radka Pavlovská

vedoucí Krizového centra pro rodinu

  737 215 928

Linda Kináčová, DiS.

sociální pracovnice

731 650 102

Mgr. Kateřina Rosnecká

psychoterapeutka

605 009 648

Bc. Kateřina Matesová

sociální pracovnice

731 617 698

Veronika Kaušitzová, DiS.

sociální pracovnice

733 121 697

Mgr. Kateřina Vojtěchová

psychoterapeutka

731 923 446