Psychosociální podpora pro rodinu

Služba je určena rodinám s dětmi, které tíží dlouhodobá sociálně nepříznivá situace a rodina ji není schopna řešit vlastními silami. Hlavním cílem je posílit rodinu takovým způsobem, aby byla schopna plnit své základní úkoly a samostatně zvládala nároky každodenního života rodiny, výchovy a péče o dítě. Služba je přizpůsobována individuálním potřebám každé rodiny a jejích členů.

Službu poskytujeme převážně terénní formou, tedy v přirozeném prostředí rodiny nebo ambulantně.

Služba je poskytována na základě registrované sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Komu je projekt určený?

Rodinám

 • s problematickou sociální situací

 • s narušenými vztahy s okolím, školou, aj.

 • které nejsou schopny zajistit dětem základní potřeby

 • které se ocitly na pokraji sociálního vyloučení

 • kde hrozí odebrání dítěte z péče

Jaké jsou cíle služby?

 • pomoci rodině při zajištění základních podmínek pro dítě

 • pomoci rodině vytvořit stabilní sociální zázemí v oblasti bydlení a financí

 • pomoci rodině zvládnout péči o domácnost a činnosti s tím spojené

 • zajistit dostatečnou péči o děti a jejich výchovu

 • snížit dopady nepříznivé situace

 • odvrátit hrozbu umístění dítěte mimo rodinu

 • umožnit bezpečný návrat dítěte zpět do původní rodiny

Jak pracujeme?

 • poradenství a podpora při řešení krizové situace v oblasti bydlení, financí, zaměstnání, péče o dítě a jeho výchovy

 • nácvik dovedností při péči o dítě a domácnost

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí, komunikaci s úřady, školou a institucemi

 • pomoc při zprostředkování kontaktů rodičů s dětmi umístěnými do ústavní výchovy či náhradní rodinné péče

 • pomoc se školou, podpora rodičů ke společnému zvládání školních povinností dětí, pomoc s výběrem
  školy a volnočasových aktivit

Na jakém základě službu poskytujeme?

 • dobrovolného rozhodnutí dítěte

 • dobrovolného rozhodnutí rodiny