SOCIÁLNÍ (KLÍČOVÝ) pracovník / pracovnice pro pěstounské rodiny

NÁPLŇ PRÁCE

 • Přímá práce s rodinou a dětmi (pravidelné návštěvy v rodině, pomoc při vyřizování nezbytných záležitostí pěstounů vč. pomoci v oblasti bytové, pracovní a finanční; příprava a realizace akcí pro děti včetně pobytových, individuální plánování apod.)
 • Administrativa v potřebném rozsahu (vedení elektronických spisů, práce s klientskou databází, vypracování zpráv pro OSPOD aj.)
 • Spolupráce na podpoře kontaktu dítěte s jeho vlastními rodiči a blízkými osobami
 • Kontakt s institucemi (orgán sociálně právní ochrany dítěte, úřady, školy aj.)
 • Spolupráce v rámci týmu služby Doprovázení pěstounských rodin

BUDETE POTŘEBOVAT

 • Opravdové zaujetí pro toto povolání a chuť učit se novým věcem
 • Osobnostní vyzrálost, dynamičnost, schopnost sebereflexe a sebeřízení
 • Odpovědnost, organizovanost, dobré plánování času a postupů sociální práce
 • Schopnost komunikace s klientem a empatický přístup k němu, ale také umění udržet si  hranice
 • Schopnost samostatné práce i spolupráce v týmu
 • Dobrou orientaci v sociálním poradenství

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

 • VOŠ či VŠ vzdělání v oboru: sociální práce a sociální pedagogika, speciální peda gogika, sociální politika, sociální právo či obdobný humanitní směr (požadavky na vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – sociální pracovník)
 • Zkušenosti s cílovou skupinou výhodou

NABÍZÍME

 • Zajímavou a samostatnou tvůrčí přímou práci s klientem
 • Malý, vstřícný a profesně zdatný tým
 • Práci na plný úvazek, zčásti terénní
 • Pracovní místo – počítač, telefon, zázemí pobočky
 • Možnost profesního rozvoje (vzdělávání, supervize)
 • Finanční ohodnocení odpovídající možnostem neziskového sektoru

INFORMACE O POZICI

 • Místo výkonu práce: Zborovská 44, Praha 5
 • Výše úvazku: 1,0
 • Datum nástupu: květen 2021
 • SVŮJ ŽIVOTOPIS a krátký MOTIVAČNÍ DOPIS prosím zasílejte do 20. 4. 2021 na pestouni@cestounecestou.org
 • Kontaktní osoba: Ing. Bc. Júlia Dlasková, tel. 734 257 502


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 • Zasláním svého CV do výběrového řízení potvrzujete relevantnost všech uvedených osobních údajů a dáváte svolení se zpracováním svých osobních údajů.