Sociální pracovník v Krizovém centru pro rodinu

Cestou necestou, z.ú. je nestátní nezisková organizace založená v roce 2011 s cílem pomáhat ohroženým dětem žít spokojený život v bezpečném, podnětném a citově vřelém rodinném prostředí.
Cestou necestou, z.ú. poskytuje své služby v Praze ve dvou základních programech Krizové centrum pro rodinu a Doprovázení pěstounů.
V obou programech jsou poskytovány komplexní psychosociální služby při spolupráci sociálních pracovníků, terapeutů a psychologů.

Více na www.cestounecestou.org

Hledáme klíčového pracovníka rodin do  programu Dítě v hlavní roli

V tomto programu poskytujeme podporu dětem, které se v životě setkaly s nepřiměřeně náročnou situací, mají závažné problémy se svým fungováním v běžném životě po emoční stránce nebo problémy s chováním. Principem programu je pomoci dítěti skrze práci s jeho rodinou a zároveň mu poskytnout individuální podporu, pokud to potřebuje. Jedná se převážně o děti vedené v agendě SPOD.

NÁPLŇ PRÁCE

 • Spolupráce s terapeutem rodiny v rámci nastavení vhodné podpory pro rodinu (strategie, frekvence, vyhodnocování poskytované služby).
 • V případě psychoterapeutického výcviku možnost také terapeutické a poradenské práce s klienty
 • Kontakt s institucemi (orgán sociálně právní ochrany dítěte, soudy, úřady, školy aj.), včetně vypracování písemných zpráv o spolupráci s rodinou
 • Propojení s pracovním týmem služby
 • Síťování – navázání rodiny na další případné služby v případě potřeby
 • Administrativa, kompletace spisu

BUDETE POTŘEBOVAT

 • Opravdové zaujetí pro toto povolání
 • Osobnostní vyzrálost, organizační schopnosti
 • Schopnost komunikace s klientem v náročné životní situaci a empatický přístup k němu, ale také umění udržet si hranice
 • Schopnost samostatné práce i spolupráce v týmu
 • Schopnost vyjednávání, otevřenou mysl

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

 • VOŠ či VŠ vzdělání v oboru: sociální práce a sociální pedagogika, speciální pedagogika, sociální politika, sociální právo či obdobný humanitní směr (požadavky na vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – sociální pracovník)

NABÍZÍME

 • Zajímavou a tvůrčí práci
 • Malý, vstřícný a profesně zdatný tým
 • Částečně pružnou pracovní dobu
 • Příležitostná možnost práce z domova
 • Možnost profesního rozvoje (vzdělávání, supervize)
 • Finanční ohodnocení odpovídající možnostem neziskového sektoru

NABÍZÍME

 • psychoterapeutický výcvik
 • zkušenost s cílovou skupinou,
 • orientace v systému sociálně-právní ochrany a sociálních službách

INFORMACE O POZICI

 • Místo výkonu práce: Trojická 1, Praha 2
 • Výše úvazku: 0,5-1
 • Datum nástupu: duben-květen 2020
 • SVŮJ ŽIVOTOPIS a krátký MOTIVAČNÍ DOPIS zasílejte prosím do 15. 04. 2020 na pavlovska@cestounecestou.org

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Zasláním svého CV do výběrového řízení potvrzujete relevantnost všech uvedených osobních údajů a dáváte svolení se zpracováním svých osobních údajů.