SOCIÁLNÍ (KLÍČOVÝ) PRACOVNÍK / PRACOVNICE

PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY

NÁPLŇ PRÁCE

 • Přímá práce s rodinou a dětmi (pravidelné návštěvy v rodině, pomoc při vyřizování nezbytných záležitostí pěstounů vč. pomoci v oblasti bytové, pracovní a finanční; příprava
  a realizace akcí pro děti včetně pobytových, individuální plánování apod.)
 • Administrativa v potřebném rozsahu (vedení elektronických spisů, práce s klientskou databází, vypracování zpráv pro OSPOD aj.)
 • Spolupráce na podpoře kontaktu dítěte s jeho biologickými rodiči a blízkými osobami
 • Kontakt s institucemi (orgán sociálně právní ochrany dítěte, úřady, školy aj.)
 • Spolupráce v rámci týmu služby Doprovázení pěstounských rodin

BUDETE POTŘEBOVAT

 • Opravdové zaujetí pro tuto práci a chuť učit se novým věcem
 • Osobnostní vyzrálost, dynamičnost, schopnost sebereflexe a sebeřízení
 • Odpovědnost, organizovanost, dobré plánování času a postupů sociální práce
 • Schopnost komunikace s klientem a empatický přístup k němu, ale také umění udržet si hranice
 • Schopnost samostatné práce i spolupráce v týmu
 • Dobrou orientaci v sociálním poradenství

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

 • VOŠ či VŠ vzdělání v oboru: sociální práce a sociální pedagogika, speciální pedagogika, sociální politika, sociální právo či obdobný humanitní směr (požadavky na vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – sociální pracovník)
 • Zkušenosti s cílovou skupinou výhodou

NABÍZÍME

 • Zajímavou a samostatnou tvůrčí přímou práci s klientem
 • Vstřícný, podpůrný a profesně zdatný tým
 • Práci na zkrácený úvazek s postupným navýšením na úvazek plný, zčásti terénní práce
 • Možnost profesního rozvoje (vzdělávání, supervize, intervize)
 • Flexibilní pracovní dobu, možnost občasné práce z domova
 • Finanční ohodnocení odpovídající možnostem neziskového sektoru

INFORMACE O POZICI

 • Místo výkonu práce: Cestou necestou, z.ú., Zborovská 44, Praha 5
 • Délka pracovního poměru: na dobu neurčitou
 • Výše úvazku: 0,5 (s postupným navýšením úvazku v průběhu podzimu-zimy na 1,0)
 • Datum nástupu: duben 2022
 • SVŮJ ŽIVOTOPIS a krátký MOTIVAČNÍ DOPIS zasílejte do 25. 3. 2022 na pestouni@cestounecestou.org
 • Kontaktní osoba: Bc. Júlia Dlasková, tel. 734 257 502


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 • Zasláním svého CV do výběrového řízení potvrzujete relevantnost všech uvedených osobních údajů a dáváte svolení se zpracováním svých osobních údajů.