Rodiče, domluvte se!

Dáváme podporu rodinám, které se ocitly v náročné životní situaci spojené s rozvodem či rozchodem rodičů, v nichž rodiče nadřazují své partnerské spory nad potřeby dítěte a tím vážně ohrožují jeho zdravý duševní vývoj.

Projekt je poskytovaný na základě pověření k sociálně právní ochraně dětí dle zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, se zaměřením na ochranu dětí před škodlivými vlivy a pomoc rodičům v řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s dětmi.

Komu je projekt určený?

Dětem, které

 • těžce nesou rozvod či rozchod rodičů

 • se nechtějí či nemohou s některým z rodičů vídat

Rodičům, kteří

 • hledají, jak být stále dobrým rodičem ve své nové situaci

 • mají problém se vzájemně domluvit o podstatných věcech týkajících se dítěte, jeho péče a výchovy

 • se vzájemně obviňují z nevhodné péče či výchovného vlivu na dítě

 • chtějí udržet či obnovit dobrý vztah se svým dítětem

 • mají nařízená či doporučená asistovaná setkání s dítětem

Rodinám

 • kde spory rodičů nepřiměřeně trýzní dítě

Jaké jsou cíle služby?

 • pomoci rodičům zklidnit a zvládnout náročnou rozvodovou situaci

 • posílit rodiče ve schopnosti dosahovat dohod o péči a výchově společných dětí

 • zlepšit rodičovské kompetence – posílit schopnost vnímat potřeby dítěte a uspokojovat je

 • ošetřit psychického stavu dětí traumatizovaných rozvodovými spory

 • obnovit citového zázemí pro dítě, jeho pocitu jistoty

 • obnovit či zachování zdravého vztahu dítěte s rodičem

 • podpořit rodiče, aby mohli dítěti vhodně vysvětlit rozvodovou situaci

 • vyjasnit s rodinou vztahové mapy v náročné a nové životní situaci rodiny

Jak pracujeme?

 • individuální terapie dětí

 • poradenství či podpůrná terapie rodičů

Na jakém základě službu poskytujeme?

 • dobrovolného rozhodnutí dítěte

 • dobrovolného rozhodnutí rodiny

 • správního řízení úřadu městské části

 • soudního rozhodnutí