Lektoři seminářů pro pěstouny

PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D.

Psycholog, psychoterapeut a supervizor

Věnuje se především komplexní podpoře dětí a rodičů v systému náhradní rodiny, partnerskému poradenství a podpoře ef

Ing. Marie Macounová

Rodinná psychoterapeutka

Zaměřuje se na podporu, vzdělávání a pomoc v oblasti rodiny, manželského života a výchovy dětí. Je vedoucí Rodinného centra Praha a vede mnohé pobytové akce a semináře a spolu s manželem se dlouhodobě věnuje přípravě snoubenců.

Mgr. Petra Priknerová

Speciální pedagožka, psychoterapeutka a supervizorka

Specializuje se na práci s ohroženými dětmi a rodinami.

Mgr. Markéta Tillerová

Advokátka a lektorka v oblasti rodinného práva a náhradní rodinné péče

Specializuje se na poradenství pěstounům, náhradním rodičům, znevýhodněným osobám na trhu práce a rodičům postižených dětí. 

Mgr. Klára Tomková

Lektorka artefiletiky

Působí jako lektorka artefiletiky, reflektivního, tvořivého a zážitkového propojení vzdělávání s výchovou. Jako bývalá klíčová pracovnice má dlouholeté zkušenosti s doprovázením pěstounských rodin a přímou prací s ohroženými dětmi.

Milena Šalomounová

Lektorka pro zdravý životní styl

Certifikovaný instruktor jógy a Body and Mind.

Mgr. Lenka Fořtová

Psychoterapeutka, speciální pedagožka

V rámci psychoterapeutického poradenství se zaměřuje na práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Věnuje se využívání nástrojů a metod zacílených na komunikaci s dětmi různého věku a jejich šíření mezi odborníky v přímé práci s dětmi. V rámci DPR vede rovněž terapeutickou skupinu pro náctileté. S náhradní rodinnou péčí má letité zkušenosti.

Mgr. Lucie Salačová

Metodička a odborná garantka NRP, facilitátorka

Specializuje se na oblast náhradní rodinné péče. Zaměřuje se na metodickou činnost a poradenství rodinám zaměřené na podporu vztahové vazby. Je lektorkou seminářů na podporu rodinných vztahů a péče o děti.

Mgr. Lucie Policarová

Poradkyně v oblasti sociálně-právní, lektorka

Lektorka a odborná pracovnice v sociálně-právní poradně s dlouholetými zkušenostmi z oblasti sociálně právní ochrany dětí.

kpt. Pavel Schweiner

Lektor a odborný konzultant projektu E-Bezpečí

Kriminalista z Krajského ředitelství Policie České republiky zabývající se kybernetickou kriminalitou.

Jan Vališ, Dis

Sociální pracovník, lektor, poradce pro dospívající, terapeut, krizový intervent

Zaměřuje se především na práci s mládeží, lektorské vedení kurzů krizové intervence a terapeutickou práci s dospívajícími a dospělými.

Veronika Kalátová, MBA

Lektorka finančního vzdělávání, mentorka ve finančním vzdělávání, autorka knihy „Finanční zralost – klíč k finanční spokojenosti“

Zaměřuje se na rozvoj finančních znalostí, dovedností a finanční odpovědnosti a orientaci ve finančním světě.

Mgr. Kateřina Neubauerová

Sociální pedagožka, terapeutka a lektorka

Zaměřuje se na výchovné poradenství,  individuální a rodinnou terapii, kde se zabývá pomoci rodině, jako celku nastolit rovnováhu ve vztazích.

PhDr. Mgr. Jakub Jestřáb, MBA

lektor a metodik pro zdravotně – sociální péči

Mgr. Alena Vávrová

dětská psycholožka a psychoterapeutka, poradkyně pro rodiče a rodinná terapeutka, ředitelka Institutu dětského poradenství a terapie INDEPT s. r.o.

Mgr. Kateřina Mrzenová

 speciální pedagožka a dětská terapeutka