Lektoři seminářů pro pěstouny

PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D.

Psycholog, psychoterapeut a supervizor

Věnuje se především komplexní podpoře dětí a rodičů v systému náhradní rodiny, partnerskému poradenství a podpoře ef

Ing. Marie Macounová

Rodinná psychoterapeutka

Zaměřuje se na podporu, vzdělávání a pomoc v oblasti rodiny, manželského života a výchovy dětí. Je vedoucí Rodinného centra Praha a vede mnohé pobytové akce a semináře a spolu s manželem se dlouhodobě věnuje přípravě snoubenců.

Bc. Alexandr Dresler

Psychologický poradce

Věnuje se především poskytování psychologického poradenství a lektorské činnosti. Zabývá se převážně pořádáním besed týkajících se prevence sociálně patologických jevů, tedy nežádoucích jevů ve společnosti.

Mgr. Petra Priknerová

Speciální pedagožka, psychoterapeutka a supervizorka

Specializuje se na práci s ohroženými dětmi a rodinami.

Mgr. Julie Žemlová

Lektorka programu Efektivní rodičovství

Specializuje se na lektorské vedení kurzů Efektivního rodičovství, které nabízejí pomoc rodičům s výchovou dětí formou tréninků zaměřených na praktický nácvik výchovných dovedností. Je autorkou projektu Efektivního rodičovství pro rodiče a učitele. Působí na Úřadu vlády ČR, Agentuře pro sociální začleňování jako Konzultant inkluzivního vzdělávání.

Mgr. Markéta Tillerová

Advokátka a lektorka v oblasti rodinného práva a náhradní rodinné péče

Specializuje se na poradenství pěstounům, náhradním rodičům, znevýhodněným osobám na trhu práce a rodičům postižených dětí. 

Mgr. Klára Tomková

Sociální pracovnice, lektorka artefiletiky

Specializuje se na přímou práci s dětmi v pěstounské péči a jejich rodinami. Působí jako lektorka artefiletiky, reflektivního, tvořivého a zážitkového propojení vzdělávání s výchovou.

Mgr. Johana Mertová

Facilitátorka voblasti NRP, metodička MPSV

Specializuje se na lektorskou  činnost na téma náhradní rodinné péče, facilitaci případových konferencí, a je odbornou metodičkou MPSV v rámci projektové aktivity Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, v podaktivitě zabývající se náhradní rodinnou péčí.

Milena Šalomounová

Lektorka pro zdravý životní styl

Certifikovaný instruktor jógy a Body and Mind.

Mgr. Lenka Fořtová

Speciální pedagožka a psychoterapeutka

Zaměřuje se na podporu ohrožených dětí a rodin, má s náhradní rodinnou péčí letité zkušenosti. Vede Doprovázení pěstounských rodin Cestou necestou. Věnuje se využívání nástrojů a metod zacílených na komunikaci s dětmi různého věku a jejich šíření mezi odborníky v přímé práci s dětmi.

Mgr. et Mgr. Vlaďka Bartáková, PhD.

Psycholožka a psychoterapeutka

Specializuje se na terapeutickou práci se ženami trpícími postabortivním syndromem. Odborně se zaměřuje na krizovou intervenci a terapii traumatu.

Mgr. Lucie Salačová

Metodička a odborná garantka NRP, facilitátorka

Specializuje se na oblast náhradní rodinné péče. Zaměřuje se na metodickou činnost a poradenství rodinám zaměřené na podporu vztahové vazby. Je lektorkou seminářů na podporu rodinných vztahů a péče o děti.

Mgr. Miluše Suntychová

Psychoterapeutka

Zaměřuje se na práci s dětmi, dospělými i pěstounskými rodinami formou attachmentové terapie (poruchy citových vazeb a jejich léčení).

Mgr et. Mgr. Pavla Koucká

Psycholožka, autorka knih o výchově

V rámci psychologického poradenství se zaměřuje na zrání osobnosti a terapii dospělých lidí, často rodičů. Je autorkou konceptu uvolněného rodičovství a autorkou mnoha knih o výchově a výchovných publikací. Zabývá se též lektorským vedením seminářů a skupin pro rodiče.