S osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy, zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

 

Správce osobních údajů: Cestou necestou, z.ú., se sídlem Náplavní 2013/1, 120 00 Praha 2, IČ: 22895299 (dále Cestou necestou)

 
  • Osobním údajem je jakákoliv informace, která se týká určené nebo určitelné osoby
  • Subjektem údajů je ten, o jehož osobní údaje se jedná
  • Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace, která je prováděna s osobními údaji, zejména jejich shromáždění, zaznamenání, uložení apod.