„Návrat“ je program citlivý k individuálním potřebám rodiny, jehož cílem je podpora úspěšného a trvalého návratu dítěte z náhradní péče do biologické rodiny. 

Komu pomáháme

Program je určen rodičům z Prahy, kteří se připravují na návrat dítěte z ústavní nebo náhradní rodinné péče.

Co poskytujeme

  • informace s cílem orientace rodičů v procesu návratu dítěte do rodiny
  • přípravu bezpečného a podnětného prostředí pro život dítěte v rodině, zajištění materiálních podmínek
  • podporu komunikace a spolupráce klíčových aktérů (biologičtí rodiče, dítě, pracovníci v oblasti péče o dítě, náhradní rodiče či instituce náhradní péče)
  • edukaci a nácvik rodičovských dovedností
  • podporu v bezpečném a citově vřelém kontaktu s dítětem
  • pomoc při psychosociální integraci a začlenění dítěte do rodiny a komunity
  • psychoterapeutickou podporu