Skupinové vzdělávání pěstounů pořádané Cestou necestou nebude v měsíci říjnu 2020 probíhat, tj. všechny semináře, který mají v říjnu proběhnout (14.10., 17.10., 31.10.) z důvodu nouzového stavu neproběhnou.

Vzdělávání pěstounů

Všichni pěstouni mají zákonem stanovenou povinnost absolvovat 24 hodin vzdělávání za rok.

Jsme tu proto, abychom Vám pomohli naplnit vzdělávání pěstounů zajímavě a přínosně.

Doprovázejícím organizacím a OSPODům nabízíme semináře na klíč

Přihlášky a další informace

Lucie Smolíková

739 482 877

pro interní pěstouny

s dohodou uzavřenou s Cestou Necestou

Vzdělávací cyklus Vám začíná dnem první uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče a trvá 12 měsíců, po něm následuje další vzdělávací cyklus.
(Například máte-li první dohodu uzavřenou k 15. 3. 2015, běží Vám vzdělávací cyklus do 14. 3. 2016, a od 15. 3. 2016 běží další vzdělávací cyklus.)

pro externí pěstouny

s dohodou uzavřenou s jinou organizací nebo OSPOD

Z naší nabídky vzdělávání si můžete vybrat konkrétní semináře nebo kluby a přihlásit se na ně, ať již sami, nebo skrze svoji doprovázející organizaci nebo OSPOD.

U nich si také můžete vyžádat uhrazení poplatků za účast na seminářích.

Nabídka vzdělávání 2020
pravidla vzdělávání

Formy vzdělávání

  • semináře pro pěstouny

  • individuální vzdělávání – v odůvodněných případech; realizuje se podle individuálního vzdělávacího plánu připraveného na míru

Hlídání dětí během vzdělávání

Při seminářích zajišťujeme hlídání.

Dejte nám vědět alespoň 14 dní předem, že máte o něj zájem.

Co Vám vzdělávání pro pěstouny s Cestou necestou dalo?

„Zkušenosti, které se dají porovnat s jinými pěstouny.“

„Jsem si jistější ve výchově dítěte.“

„Jak lépe řešit případné problémy.“

Lektoři

Naši lektoři mají dlouholeté profesní zkušenosti ve svém oboru a v oblasti náhradní rodinné péče.
Díky nim je vzdělávání pro pěstouny Cestou necestou prakticky využitelné, příjemné a může významně pomoci k tomu, aby Vám bylo ve Vaší rodině dobře.

seznam lektorů